TIETOSUOJASELOSTE

Bed and Breakfast Rosenberg

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja B&B Rosenbergillä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

REKISTERINPITÄJÄ B&B Rosenberg

Y-tunnus : 1761920-5

Postiosoite : Sipolantie 25, 92520 Sipola

Puhelin : 050 3848 751

Sähköposti : bandbrosenberg(at)gmail.com

WWW : www. rosenbergbandb.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa & tietosuojavastaava: Yrittäjä Marika Rosenberg, 050 3848751 bandbrosenberg(at)gmail.com

REKISTERIN NIMI B&B Rosenberg asiakasrekisteri

 

KERÄTTÄVÄ ASIAKASTIETO

Varausta varten pyydämme joitakin henkilötietojasi kuten: nimesi, sähköpostiosoittees i ja puhelinnumerosi. Käytämme näitä tietoja varataksemme pyydettyjä palveluja, lähettääksemme sinulle vahvistuksen yksityiskohtia ja tarpeen tullen tiedotamme sinulle matkaasi liittyvistä uutisista tai muutoksista. Lisäksi voimme kerätä seuraavia tietoja asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitoa varten: kansalaisuutesi, syntymäaikasi, kaikki varauksia koskevat tiedot kuten maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot, tietosi palvelujemme käytöstä ja ostoista, valintojasi ja toiveitasi koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat, erikoisruokavaliotiedot), tieto siitä, jos olet antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi uutiskirjeitse tai sähköpostitse), mahdolliset palautteesi ja reklamaatiosi, mahdolliset muut asiakassuhteesi hoitamisen kannalta tärkeät tiedot. Internet sivullamme toimii Google analytics taustalla. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksityiskohtaisia käyttäjätietoja vaan yleisiä käyntimääriä sivustolla.

Matkustajailmoitus

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laissa on säädetty, että majoitusliikkeellä on lakiin perustuva velvoite kerätä matkustajatiedot majoittujilta. Majoitusliike on matkustajatietojen osalta tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, joka käsittelee matkustajatietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lisätietoa laista sekä matkustajailmoituksesta erillisessä kohdassa. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

 

ASIAKASTIEDON KERÄYS, KÄYTTÖ JA LUOVUTUS ETEENPÄIN

Asiakastietojasi kerätään vain B&B Rosenbergin varauksia, asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitoa varten. Edellä mainittuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin mm. uutiskirjeen muodossa ellet kiellä käyttämästä niitä. Saamme vain tietoja, jotka meille vapaaehtoisesti luovutetaan varauksen teon yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai paikan päällä, matkanjärjestäjiltä, varauspalveluyrityksiltä. Emme koskaan luovuta asiakastietojasi eteenpäin kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa asiakastietoja kolmansille osapuolille vain, jos pyydät meitä varaamaan itsellesi kolmannen osapuolen palveluita. Matkustajakortin tiedot luovutetaan pyydettäessä viranomaisille. Asiakastietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Asiakastietoja siirretään EU:n ulkopuollelle vain jos esimerkiksi ulkomainen matkanjärjestäjä pyytää varausvahvistusta asiakkaan tiedoilla esimerkiksi viisumihakemusta varten.

 

ASIAKKAAN OIKEUS NÄHDÄ JA HALLITA TIETOJANSA

Asiakkaanamme sinulla on oikeus

– nähdä kaikki sinusta kerätyt tiedot mikäli niitä on

– pyytää poistamaan tai muuttamaan tietojasi (ei koske matkustajailmoitusta)- ilmoittaa huolenaiheesi tietojen käytöstä

– ilmoittaa ettet halua saada mitään yhteydenottoja tai markkinointiviestejä.

Ylläolevissa pyydämme olemaan yhteydessä yhteyshenkilöön Marika Rosenbergiin, 050 3848751, bandbrosenberg(at)gmail.com .

 

TIETOJEN TURVALLISUUS JA SÄILYTYS

Kun luovutat tietojasi sähköisesti tai fyysisesti, suojaamme ne. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä asiakaspalvelussa tai laskutuksessa. Muut eivät pääse tietoihin käsiksi. Asiakastietojasi säilytetään lukitussa tilassa. Kun vastaanotamme asiakastietoja kolmannelta osapuolelta, kuten varaussivustoilta, on kaikki tieto salattu ja lähetetty meille turvallisesti. Majoituksemme ei voi vastata niistä tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot, keräävät ja säilyttävät varauksiinne liittyen. Majoituksemme vastaa vain meille toimitetusta tiedosta.

 

LAKI MAJOITUS- JA RAVITSEMUSLIIKETOIMINNASTA SEKÄ MATKUSTAJAILMOITUS

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

Perustuu Suomen lakiin 28.4.2006/308 ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ”Matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sekä rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, sekä tilastojen laatimiseksi. Majoitusliike voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Matkustajailmoitus ja matkustajatiedot

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään ilmoitus (matkustajailmoitus). Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite.

Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):

– matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus

– matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat

– matkustajan osoite

– maa, josta matkustaja saapuu Suomeen

– matkustajan matkustusasiakirjan numero (ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi)

– matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa

– matkan tarkoitus (vapaaehtoinen tieto)

Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan. Ryhmämatkan johtaja voi kuitenkin ryhmämatkalle osallistuvien matkustajien puolesta allekirjoittaa yhteisen matkustajailmoituksen. Fyysisiä matkustajakortteja säilytetään lain mukainen aika, jonka jälkeen ne tuhotaan.

 

Mikäli sinulla herää kysyttävää aiheesta tai koet, että emme noudata yksityisyyssuojakäytäntöjämme, otathan meihin yhteyttä.

B&B Rosenberg
Sipolantie 25
92520 Sipola

Marika Rosenberg 050 3848 751

bandbrosenberg(at)gmail.com

www.rosenbergbandb.com